บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง Ashton Residence 41

เจ้าของงาน : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้าง Ashton Residence 41 ซึ่งเป็นอาคารสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วยห้องพัก 79 ห้อง และที่จอดรถใต้ดิน 3 ชั้น สำหรับจอดรถยนต์ 160 คัน รวมพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 19,326.7 ตร.ม. อยู่บนถนนสุขุมวิท ซอย 41 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด หนึ่งในทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการจัดการโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง จัดทำราคากลาง จัดประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมา รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้างอาคารให้สำเร็จตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้