โครงการ IDEO Q สยาม-ราชเทวี

เจ้าของงาน : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะทำการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย สูง 36 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โครงการประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 550 ห้อง พร้อมพื้นที่สันทนาการ สระว่ายน้ำ และห้องออกกำลังกาย ที่จอดรถจำนวน 258 คัน รวมพื้นที่โครงการประมาณ 2-1-60.10 ไร่ มีที่ตั้งติดถนนเพชรบุรี ซอย 11 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับดำเนินงานจัดการโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมา รวมถึงการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้