โครงการ The Key สาทร-เจริญราษฎร์

เจ้าของงาน : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จก.(มหาชน)
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จก.(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะทำการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย สูง 38 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 885 ห้อง พร้อมพื้นที่สันทนาการ สระว่ายน้ำ และห้องออกกำลังกาย ที่จอดรถจำนวน 547 คัน รวมเป็นพื้นที่กว่า 9,462.40 ตารางเมตร มีที่ตั้งติดถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับดำเนินงานจัดการโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมา รวมถึงการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้