A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ PM/CM Residential Building Plum Condo โชคชัย 4

Plum Condo โชคชัย 4

เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 8 ชั้น พื้นที่ 19,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง