โครงการก่อสร้างโชว์รูมและคลังสินค้า แกรนด์โฮมมาร์ท สาขาบางนา

เจ้าของงาน : บริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท จำกัด ให้จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารโชว์รูม สูง 2 ชั้น  และอาคาคลังเก็บสินค้า และงานภูมิสถาปัตยกรรม รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 17,000 ตารางเมตร ในพื้นที่ติดถนนบางนา