บริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์

เจ้าของงาน : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 9 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 22 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัย 844 ห้อง รวมพื้นที่ประมาณ 50,000 ตร.ม. ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการจัดการโครงการ จัดทำราคากลาง จัดประกวดราคา รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้างอาคารให้สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้