บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพลัม คอนโด แหลมฉบัง 2

เจ้าของงาน : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

การก่อสร้างพลัม คอนโด แหลมฉบัง 2 เป็นหนึ่งในโครงการกลุ่ม “Plum Condo” ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยมีลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น ระบบ Fully Precast รวม 2 อาคาร ประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัยประมาณ 378 ห้อง รวมพื้นที่ประมาณ 14,900 ตร.ม. มีที่ตั้งติดถนนเมืองใหม่กลาง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจัดการโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมา รวมถึงควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้มีประสิทธิภาพ