A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ PM/CM Residential Building Plum Condo แหลมฉบัง

Plum Condo แหลมฉบัง

เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ 20,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง