A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home Project BIM Services The Reserve Sathorn

The Reserve Sathorn

เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 30 ชั้น พื้นที่ 22,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: QS สำรวจปริมาณและราคา บริหารต้นทุนโครงการ และงาน BIM Manager & Modeler