โครงการลุมพินีทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ

เจ้าของงาน : บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : ควบคุมงานก่อสร้างและช่วยส่งมอบห้องพักให้ลูกค้า

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่จัดการบริหารงานด้านการพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทในเครือ ได้ว่าจ้างบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด สำหรับการควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมี

 

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่งานเสาเข็ม จนถึงส่งมอบห้องพักให้แก่ลูกค้าที่จะเข้ามาอาศัย โดยสำหรับโครงการลุมพินีทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ นี้เป็นงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 7 อาคาร และอาคารจอดรถ สูง 8 ชั้น 1 อาคาร บนพื้นที่ 18 ไร่ ติดถนนร่มเกล้าใหญ่ ใกล้แอร์พอร์ตลิ้งค์สถานีลาดกระบัง