A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ PM/CM Residential Building Plum Condo รามคำแหง สเตชั่น

Plum Condo รามคำแหง สเตชั่น

เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 25 ชั้น พื้นที่ 41,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง