A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ PM/CM Residential Building โครงการ WE Condo (เอกมัย-รามอินทรา)

โครงการ WE Condo (เอกมัย-รามอินทรา)

เจ้าของงาน: บริษัท แอล แอนด์ ที เอสเสท จำกัด

ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตบริการ: จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

 

บริษัท แอล แอนด์ ที เอสเสท จำกัด มีความประสงค์ที่จะทำการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร พร้อมด้วยสระว่ายน้ำ รวมเป็นพื้นที่กว่า 46,000 ตารางเมตร มีที่ตั้งติดถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา กรุงเทพมหานคร

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับดำเนินงานจัดการโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมา รวมถึงการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมา ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้