A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ Quantity Surveyor Chapter One Flow บางโพ

Chapter One Flow บางโพ

เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 41 ชั้น พื้นที่ 33,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: QS สำรวจปริมาณและราคา บริหารต้นทุนโครงการ