A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ Quantity Surveyor Chapter ทองหล่อ 25

Chapter ทองหล่อ 25

เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ 22,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: QS สำรวจปริมาณและราคา บริหารต้นทุนโครงการ