A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ Quantity Surveyor The Privacy Taopoon Interchange

The Privacy Taopoon Interchange

เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 36 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ 30,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: QS สำรวจปริมาณและราคา บริหารต้นทุนโครงการ และงาน BIM Manager & Modeler