A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ Quantity Surveyor The Tree ดินแดง-ราชปรารภ

The Tree ดินแดง-ราชปรารภ

เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 8 ชั้น พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: QS สำรวจปริมาณและราคา บริหารต้นทุนโครงการ