โครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ”

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ กฟผ. จัดกิจกรรม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ “มุ่งสู่วิศวะ” แก่นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ จำนวน 42 คน ที่ให้ความสนใจวิชาชีพด้านวิศวกรรม โดย คุณรุ่งทิพย์ ควงยุตมงคล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ให้การต้อนรับ และ ดร.ชฎิล จุฑาจินดาเขต Assistant Vice President บรรยายพิเศษหัวข้อ “เปิดโลกวิศวกร” โดยมีพี่ๆ พนักงานทีมกรุ๊ป ที่มีภูมิลำเนา จังหวัดนครสวรรค์

ร่วมแชร์ประสบการณ์ ก่อนเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561