“ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง “TEAMG” เดินหน้าโรดโชว์ 16 จังหวัด ประเดิมโรดโชว์ จ.ชลบุรี “

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท  นายชวลิต จันทรรัตน์ (คนที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ  TEAMG เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

โดยมี นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (คนที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด  หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมด้วยนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)  ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

อ่านข่าวเพิมเติม

  • TEAMG โรดโชว์ จังหวัด นครปฐม  ลิงก์ไปที่ 180612-kaohoon.jpg
  • TEAMG โรดโชว์ จังหวัดระยอง  ลิงก์ไปทีhttp://www.stateenterpriseonline.com/index.php/politic/showcontent/109078.html
  • TEAMG ประเดิมโรดโชว์ .ชลบุรี  ลิงก์ไปที่ https://www.kaohoon.com/content/235572